Veelgestelde vragen

Zie hieronder een antwoord op de meest gestelde vragen.

Ploegensysteem

Binnen BUVO werken we met een drieploegensysteem. Dat betekent dat we van zondagnacht 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 werken. Dit geldt voor alle productiefuncties en sommige ondersteunende functies. Of dit geldt voor een specifieke functie zal altijd nadrukkelijk in de vacatureteksten beschreven staan.

Ochtend dienst: 06.00 uur – 14.00 uur
Late dienst: 14.00 uur – 22.00 uur
Nacht dienst: 22.00 uur – 06.00 uur

Hierbij wisselen we per week terug. Dit houdt in dat we van Nacht dienst naar Late dienst en van Late dienst naar Ochtend dienst wissel.

Voor het merendeel van de collega’s die niet volgens het Ploegensysteem werken geldt een flexibele arbeidstijd. Meer hierover.

Flexibele werktijden

Indien de functie het toelaat is het mogelijk om de werktijden flexibel in te delen i.o.m de direct leidinggevende. Hierbij geldt dat je de werkzame uren dient te maken tussen 07.00 uur en 17.30 uur.

Indien het flexibel indelen van de uren in jouw functie niet mogelijk is geldt het vaste rooster. Dat is tussen 08.00 uur en 16.30 uur.

Collectieve zorgverzekering

BUVO heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar CZ. Werknemers met een arbeidsovereenkomst bij BUVO kunnen –bij het afsluiten van een zorgverzekering bij CZ- gebruik maken van een collectiviteitskorting. Deze korting wordt jaarlijks vastgesteld door CZ. Jaarlijks vóór 1 januari heeft iedere BUVO collega de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen.

Salarisuitbetaling

Het salaris wordt door BUVO per maand uitbetaald. Uitbetaling geschiedt rond de 28e van de maand.

BUVO Sportief

Gezonde en vitale medewerkers zijn belangrijk voor BUVO. Sporten helpt hierbij. Om hieraan bij te dragen werkt BUVO samen met BedrijfsFitnessOnline waardoor collega’s met korting kunnen sporten bij één van de partners van BedrijfsFitnessOnline. Bij meer dan 1250 locaties door heel Nederland kan gebruik gemaakt worden van de korting.  Kijk op www.bedrijfsfitnessonline.nl/buvocastings voor een overzicht van alle clubs bij jou in de buurt en de tarieven.

Vakantiedagen

Voor iedere werknemer die een arbeidsovereenkomst bij BUVO heeft, wordt per 1 januari van elk jaar het in de CAO vastgestelde aantal verlofrechten bijgeschreven; dit zijn resp. 216 (Metalektro) en 200 vakantie-uren (Klein Metaal) per jaar (o.b.v. fulltime dienstverband afhankelijk van CAO).

De verlofrechten van een werknemer met een parttime dienstverband worden vastgesteld naar evenredigheid van de individueel geldende arbeidsduur. Komt een werknemer in de loop van het jaar in dienst, dan ontvangt hij een evenredig aantal verlofuren conform de contractperiode in dat jaar.

Extra vakantiedagen (leeftijdsdagen/jubileum dag)

Bepaalde leeftijdsgroepen komen in aanmerking voor extra vakantiedagen bovenop het standaard aantal vakantiedagen. Als een werknemer hiervoor in aanmerking komt, worden deze dagen automatisch bijgeschreven bij het saldo. Voor het aantal extra vakantiedagen wordt verwezen naar de desbetreffende CAO. Voor werknemers met een parttime dienstverband gelden de extra vakantiedagen naar rato. Tevens wordt aan medewerkers in de Metalektro één vakantiedag extra toegekend in het kalenderjaar waarin het 25 jarig jubileum bereikt wordt.

Veiligheidsinstructies

Bekijk onze veiligheidsbrochure.

Staat jouw vraag er niet bij?

Stuur ons een e-mail met jouw vraag. We proberen die dan z.s.m. te beantwoorden.

Mail ons